20.06.2018

Hög tid att åtgärda de utmaningar som konkurrensklausulerna medför

15.06.2018

Inloggning på hemsidan

20.05.2018

”De låter sina kolleger betala, ovisshet eller själviskhet?”

24.05.2018

Den allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 25.5.2018

22.05.2018

Boken Finlandssvenska tekniker, band VIII: Jakten på innovationer

23.05.2018

Millenniumpriset för teknologi 2018 tilldelades den finska fysikern Tuomo Suntola

26.04.2018

Startade eget för friheten och familjen

16.05.2018

Examensarbeten premierades

15.05.2018

Priset Finländskt ingenjörsarbete 2018 delades ut

17.04.2018

Stipendieutskott besluter om premiering av TFiF stipendier