26.09.2018

Akavaförbund utreder sexuella trakasserier i de högutbildades arbetsgemenskaper

21.09.2018

Deltag i valet av TFiF:s styrelse – var med och påverka!

30.08.2018

Medlemskatalogen på hemsidan nu öppen

30.08.2018

Påminnelse: Inkomstregistret tas i bruk 2019 – visste du det här?

30.08.2018

NordIng 2018 arrangerades i Åbo

16.08.2018

Akava: En förhöjning av sysselsättningsgraden till 75% förutsätter åtgärder

17.08.2018

Arbetslösheten bland högskoleutbildade fortsätter att sjunka

20.06.2018

Hög tid att åtgärda de utmaningar som konkurrensklausulerna medför

15.06.2018

Inloggning på hemsidan

20.05.2018

”De låter sina kolleger betala, ovisshet eller själviskhet?”