10.06.2022

Donation på 40 000 euro till forskning i teknik

13.04.2022

Gemenskapsfrämjande – Nytänkande – Ansvarskännande

05.04.2022

TFiF ny medlem i Sesko – Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening

01.04.2022

Tal på Teknologföreningens 150 års jubileumsfest

07.03.2022

Vår medlemstidning heter nu TFiF bladet

22.02.2022

Ge förslag på medlem värt ett förtjänsttecken

04.01.2022

Nya kollektivavtal inom industrin

20.11.2020

TFiF, TEK och MAL belönade årets bästa avhandlingar

30.10.2020

Följ med Magnifik matematik temadagen den 5.11

23.06.2020

Koko kassamedlemskapet är en viktig del av ditt TFiF/TEK medlemskap