16.08.2018

Akava: En förhöjning av sysselsättningsgraden till 75% förutsätter åtgärder

17.08.2018

Arbetslösheten bland högskoleutbildade fortsätter att sjunka

20.06.2018

Hög tid att åtgärda de utmaningar som konkurrensklausulerna medför

15.06.2018

Inloggning på hemsidan

20.05.2018

”De låter sina kolleger betala, ovisshet eller själviskhet?”

24.05.2018

Den allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 25.5.2018

22.05.2018

Boken Finlandssvenska tekniker, band VIII: Jakten på innovationer

23.05.2018

Millenniumpriset för teknologi 2018 tilldelades den finska fysikern Tuomo Suntola

16.05.2018

Examensarbeten premierades

15.05.2018

Priset Finländskt ingenjörsarbete 2018 delades ut