28.09.2018

Försök till udda världsrekord av Kemistklubben i Åbo

26.09.2018

Akavaförbund utreder sexuella trakasserier i de högutbildades arbetsgemenskaper

21.09.2018

Deltag i valet av TFiF:s styrelse – var med och påverka!

30.08.2018

Medlemskatalogen på hemsidan nu öppen

30.08.2018

Påminnelse: Inkomstregistret tas i bruk 2019 – visste du det här?

30.08.2018

NordIng 2018 arrangerades i Åbo

16.08.2018

Akava: En förhöjning av sysselsättningsgraden till 75% förutsätter åtgärder

17.08.2018

Arbetslösheten bland högskoleutbildade fortsätter att sjunka

20.06.2018

Hög tid att åtgärda de utmaningar som konkurrensklausulerna medför

15.06.2018

Inloggning på hemsidan